Business Garden Wrocław

Opal został wybrany do kompleskowej realizacji elewacji bydynków biurowych B1, B2, B3, B6, B8 i C1.