Unia Europejska

Rozeznanie rynku na druk teczek

Rozeznania rynku na druk teczek na potrzeby Działu Eksportu w firmie Opal Sp. z o.o. Sp.k.


20 kwietnia 2016

Rozwój działalności spółki Opal przez Eksport

Obecnie realizujemy projekt z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Rozwój działalności OPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przez eksport!”


28 kwietnia 2016

Rozeznanie rynku na druk katalogów

Rozeznania rynku na druk katalogów na potrzeby Działu Eksportu w firmie Opal Sp. z o.o. Sp.k.


21 czerwca 2016

Zapytanie ofertowe na usługę transportową w dniach 14-15.11.2016r

Rozeznanie rynku na usługę transportową w dniach 14-15.11.2016 r.


02 listopada 2016

Zapytanie ofertowe na usługę transportową w dn. 23-24.03.2017r.

Rozeznanie rynku na usługę transportową w dniach 23-24.03.2017 r.


27 lutego 2017