Zmiana na stanowisku prezesa

Od czerwca 2020 na czele Spółki Opal stanął nowy prezes – Wacław Olejniczak. Na stanowisku tym zastąpił Ryszarda Szulca, który po wielu latach pracy w firmie odszedł na emeryturę.

Pan Wacław Olejniczak jest absolwentem  Akademii Rolniczej w Poznaniu – Wydział Mechanizacji Rolnictwa.

Zawodowo pracuje od 1982 r.

W grudniu 1991 r. wspólnie z Ryszardem Szulcem  powołał  do życia firmę Opal.             

Skuteczne zarządzanie, a przy tym trafność decyzji spowodowały, że kierowana przez Zarząd firma odniosła sukces na przestrzeni 29 lat działalności, stając się znaną marką w dziedzinie projektowania, produkcji i montażu fasad.

Celem Zarządu spółki  jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi oraz kreowanie wysokiej kultury przedsiębiorstwa.

Liczne wyróżnienia i nagrody są odzwierciedleniem uznania, jakim cieszą się produkty Opal.

Prezes Wacław Olejniczak widzi potrzebę rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, na potrzeby nowoczesnego i rozwijającego się rynku.