biurowce P4 - zakończenie robót

Opal kończy wykonywanie robót elewacyjnych na budynkach A i B kompleksu biurowego P4 w Warszawie przy ul. Postępu. Zakres robót obejmował przeszklenia zewnętrzne, rolety zewnętrzne i markizy oraz  zabudowę piętra technicznego.