Rozwój działalności spółki Opal przez Eksport


Obecnie realizujemy projekt z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą:

„Rozwój działalności OPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przez eksport!”

nr projektu RPWP.01.04.01-30-0057/15


Planowanym efektem realizacji projektu będzie rozwój eksportu na rynki zachodnie Europy. Celem strategicznym projektu będzie rozwój w wyniku uzyskania zdolności do skutecznej współpracy i zdolności do obsługi kontrahentów na rynkach eksportowych.

Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą celów operacyjnych:

  1. Nawiązanie relacji umożliwiających zawarcie min. 8 kontraktów z partnerami
    z rynków eksportowych w okresie realizacji projektu, w wyniku realizacji misji gospodarczych za granicą oraz u nas.
  2. Uzyskanie certyfikatów umożliwiających sprzedaż wyrobów wymagających certyfikacji na kluczowych rynkach eksportowych (Niemcy, Wielka Brytania, USA).
  3. Wdrożenie poprzez zakup środków trwałych, technologii szklenia strukturalnego dającej możliwość produkcji szklanych modułów elewacji spełniających normy
    na rynkach eksportowych (w szczególności USA).
  4. Wdrożenie oprogramowania pozwalającego na szybkie, prawidłowe od strony technologicznej i spełniające specyficzne normy danego rynku ofertowanie kontrahentów.

Całkowity koszt projektu wynosi
952 920,00 PLN
w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
666 485,00 PLN