Rozeznanie rynku na druk katalogów

 

ROZEZNANIE RYNKU
 
dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku na katalogi

 Grodzisk Wielkopolski, dnia 21.06.2016 r.

Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  ul. Kąkolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w ramach projektu „Rozwój działalności OPAL Sp. z o.o. Sp. k. przez eksport!”

Projekt realizowany jest od 12.10.2015-30.06.2017 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Opal Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Kąkolewska 13,
62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

 Druk katalogu na potrzeby działu eksportu firmy Opal:

  • ilość stron wnętrza 48
  • ilość stron okładki 4
  • papier wnętrza kreda błysk 200 g
  • papier okładki kreda błysk 300 g
  • okładka foliowana folia matową na 1 i 4 stronie oprawa klejona nakład 250 szt.
  • W ofercie należy ująć koszt przygotowania do druku i DTP oraz koszt proofów z całości.
  • cena druku nakład 250 szt. - ………….. (netto)

 Materiały składowe: fotografie, logo, teksty otrzymacie Państwo z Opal.

3. Termin realizacji zamówienia: 16.09.2016 r.

Oferty proszę przesłać na e-mail: m.wolynski@opal.com.pl do 30.07.2016 r. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.