Rozeznanie rynku na druk teczek

 

 

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące przeprowadzenia rozeznania rynku na teczki

 Grodzisk Wielkopolski, dnia 20.04.2016 r.

Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,  ul. Kąkolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w ramach projektu „Rozwój działalności OPAL Sp. z o.o. Sp. k. przez eksport!”

Projekt realizowany jest od 12.10.2015-30.06.2017 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Opal Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kąkolewska 13,
62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Druk teczki ofertowej na potrzeby działu eksportu firmy Opal

  • teczka Standard Plus - posiada miejsce na wsunięcie wizytówki
  • dwubigowa - 5,5 mm
  • druk - dwustronny 4x4
  • uszlachetnienie - folia mat
  • cena projektu: - ……….(netto)
  • cena druku nakład 250 szt. - ………….. (netto)

Materiały składowe: fotografie, logo, teksty otrzymacie Państwo z Opal.

3. Termin realizacji zamówienia: 31.05.2016 r.

Oferty proszę przesłać na e-mail: opal@opal.com.pl do 23.04.2016 r. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.